Category: Nyheter

Nyheter från Möllekullen

Årsmöte

Föräldrakooperativet Möllekullen bjuder alla sina medlemmar till Årsmöte som kommer att äga rum

på Möllekullen, den 13 mars kl. 19:00!

Förutom ett intressant innehåll och en god stämning bjuder föreningen på förtäring enligt flerårig tradition.

Välkomna!

Förskollärare sökes

Föräldrakooperativet Möllekullen

i Vittskövle

söker en FÖRSKOLLÄRARE på heltid fr.o.m. mitten av april 2019.

Mejla till mollekullen@gmail.com

Vill du veta mer om oss besök

www.mollekullen.se

Om du endast är intresserad av ett sommarvikariat är du också välkommen att mejla din ansökan.

Nallen fyller 116 år!
Nallen fyller 116 år!

Demokratiska processer
Demokratiska processer

Vilken skiva ska vi gympa till? Vi röstar!

Undervisning i höst
Undervisning i höst

Vi lär oss genom lek och upplevelse.

Vi tränar på att vara källkritiska
Vi tränar på att vara källkritiska

Matte är lätt som en plätt
Matte är lätt som en plätt

Genusperspektivet
Genusperspektivet

Stereotypa uppfattningar om flickor och pojkar styr i stor utsträckning förskolans vardag. Skolprestationer i skolan och val till gymnasieskolan skiljer sig åt mellan flickor och pojkar. Med ett genusperspektiv på förskola och skola kan forskare beskriva hur kön spelar roll och hur traditionella könsmönster kan brytas.

Ett genusperspektiv går att anlägga på allt som möter oss: tv-serier, politiska satsningar, förskolors verksamhet, bilder i det offentliga rummet, forskning och förmedling av kunskap. Genom att ställa frågor om det som finns runt oss, kan vi öka vår förståelse för hur kön och genus hela tiden skapas och återskapas i samhället. Genom att ställa frågor till oss själva, kan vi öka vår förståelse för hur vi själva bidrar till att återskapa normativa föreställningar om kön, någonting som ett genusperspektiv kan synliggöra och utmana .

Hembakat är gott
Hembakat är gott

Språklig medvetenhet
Språklig medvetenhet