Möllekullens grovplanering HT 2018

Hej och välkomna till en helt ny hösttermin på vår förskola.

Just nu har vi 30 inskrivna barn och snart kommer vi att ha 33.

På ”Stora Vi” har vi 17 barn och 3 personal (Jessica, Anne och Lilly) och på ”Lilla Jag” har vi 13 (snart 16) barn och 3,5 fröken J (Åse, Therese, Thirisia och Jennie). Jennie har påbörjat förskollärarprogrammet och därför jobbar hon 50 %.

Vi har haft tur när vi har valt Thirisia till vår sommarvikarie. Thirisia är en barnskötare med en mycket bra pedagogisk insikt, sätt och en stor ansvarskänsla och närvaro i sin roll. Därför var det lätt och självklart att erbjuda henne att jobba 50 % för Jennie och 50 % som barnskötare i gruppen nu när vi behöver förstärkning.

Trots att vi är uppdelade i två avdelningar och två mindre personalgrupper, samarbetar vi väldigt mycket över ”blockgränserna” 😉 och var och en av oss bygger upp en relation med varje barn som går på Möllekullen, oavsett om man jobbar mer med de mindre eller de större barnen.

Var och en av oss i detta arbetslag ska vara en vuxen som varje barn ska känna sig tryggt med, ha förtroende för, kunna söka hjälp och tröst hos, lita på att de valen vi gör är bra val för barnen också, känna att man får sina behov och intressen respekterade och tillgodosedda av oss. Vårt förhållningssätt bidrar till barnens uppfattningar. Vi har ansvar att skapa ett öppet och demokratiskt klimat där varje barn får uppleva sitt eget och andras värde, där olikheter ses som något naturligt och positivt.

Vår verksamhet lägger stor fokus på normer och värden.

Förutom det kommer vi att fokusera extra mycket på språk, matte och teknik denna termin.

”Stora Vi” kommer att jobba med följande mål när det gäller språk: språklig medvetenhet, att tala, berätta och teckna, att lyssna och sist men inte minst, att upptäcka skriftspråket. När det gäller matte: mängder och tal, mätning, rum och läge och former och mönster. När det gäller teknik: att bygga, att konstruera och att skapa.

Vi kommer att lära oss genom lek och genom att använda oss av olika lek- och lär material, av naturen, av varandras fantasi.

”Lilla Jag” kommer att jobba med samma område och med hjälp av Babblarna. Babblarna är material som främjar språk och kommunikation men som även finns som tv program och med hjälp av vilket man kan jobba med många olika ämne.

”Stora Vi” och ”Lilla Jag” kommer att ha två gemensamma aktiviteter där man lär sig av varandra och om att vara med varandra. Det är gympa och sångsamling.

Sist men inte minst ska vi lägga mycket fokus på den emotionella och sociala utvecklingen genom att höja vår kompetens på hur man medvetet jobbar, dokumenterar, utvärderar, följer upp och utvecklar de områdena samt genom att tillämpa det i vardagen. De sociala och emotionella färdigheterna och självreglering kallas för grundläggande färdigheter eller exekutiva funktioner. Flera internationella studier visar att dessa färdigheter har stark inverkan på sådant som kommande hälsa, samarbetsförmåga, relationer, familjebildande, akademiska resultat, drogberoende och laglydighet.

I förskolan och i de tidigare skolåren läggs grunden för det livslånga lärandet.

Så här kan en dag på Möllekullen se ut:

På morgonen välkomnar vi varandra och hjälps åt med att komma in i gemenskapen. Ibland behövs det en famn eller knä att gosa i en kortare eller längre stund, en kompis att starta dagen med eller något att göra på egen hand. Hur som helst fram till klockan 8:00 ska vi vara redo för frukosten.

När alla barnen har kommit hit och kommit in i gemenskapen samlas vi kring något pedagogiskt innehåll som man kan ta del av i mindre eller större grupp.

Det är lärorikt innehåll som vi försöker fånga intresset med.

Beroende på hur fängslade och nyfikna barnen blir tar den stunden längre eller kortare tid men vi försöker att komma ut en stund innan maten.

Efter lunchen sover de mindre barnen och de större vilar till en högläsning. Man varvar ner i soffan eller på den mjuka mattan och kuddarna, men sen är det leken som lockar och det är då fantasin tar fart och man leker så mycket man bara orkar. Vid halv två tiden brukar man tappa farten och då kan vi ta chansen och erbjuda ytterligare en gång något pedagogiskt utvecklat innehåll som engagerar. Under tiden vaknar de små barnen och klockan 14:15 äter vi mellanmål.

Oftast går vi ut efter mellanmålet men det kan också hända att det är annat som lockar och vi försöker vara lyhörda och demokratiska i vårt besluttagande. Den sena eftermiddagen/kvällen brukar vi tillbringa med att avsluta dagen med lite frukt, kanske lite spel på plattan, en läsning eller spel.

Förutom dessa stora moment som får plats i en dag på Möllekullen finns det också många små som sker i utbytet barnen emellan eller oss vuxna och barn emellan, a-ha moment, moment när man plötsligt klarar av något på egen hand osv.osv.

Barnens utveckling och vår verksamhet dokumenterar vi i varje barns pärm och en del av det får ni också ta del av på Instagram. Vår hemsida har blivit mera en informationssida men även där kommer det att finnas små dokument om vår förskolas verksamhet dock mer anpassade till allmänhetens öga.

På vår hemsida kan man hitta information om våra policy om sjukdom, media, allergier samt annan viktig information.

Vill man så kan man få den informationen man önskar utskrivet på papper med. Jag kommer att fortsätta med att informera på detta gammaldags sätt ocksåJ

Eftersom ingen har sagt emot skickar jag information om era adresser och barnens namn till Exaktafoto, samt skriver ut en gemensam telefonlista till er alla.

Sist men inte minst får ni här en liten överblick över viktiga datum:

27/9 Fotografering 8:30-11:00

1/10 Internationella barndagen firar vi med BAMSELOPPET

3/10 Kl.18:30/ kom gärna med förslag om det är någon diskussionsfråga ni tycker är viktig att ta upp.

25/10 Nallen fyller 116 år! Den dagen firar vi Nallen och festen börjar 9:30 och slutar 11:00. Är man ledig är man välkommen hit den tiden. Vi önskar att varje barn tar hit en Nalle till festen.

26/10 Redan dagen efter Nallefesten är det dags för en ny fest. HALLOWEENFESTEN. Alla är välkomna hit 9:30-11:00. Man får gärna klä ut sig till något Halloweeninspirerat dock inte läskigt eftersom det blir påfrestande för de små barnen att greppa det.

13/12 LUCIAMORGON Kl. 7:00/ vi samlas här kl. 7:00 och Luciatåget går 7:15. Vi bjuder på ett litet program och Luciafika. Alla är välkomna.

20/12 JULFEST för alla våra barn 9:30-12:00

4 januari 2019/ GROVPLANERING/ Förskolan är stängd

Vi kommer med mer detaljerad information inför dessa datum.

Ha en härlig höst och vinter, önskar Möllekullens personal.