Vi är en Montessoriinspirerad förskola. Det betyder att vi inspireras av Maria Montessoris syn på barns lärande som yttras i vår inställning till att varje barn ska utvecklas i sin egen takt, följa sin egen lust till att lära sig och, med vår hjälp, erfara den tillfredställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig vara en tillgång.

Vi arbetar efter Läroplanen för förskolan.

Möllekullens stödpelare är förståelse, medmänsklighet och tolerans som tryggt vilar på demokratins grund.

VÄLKOMNA!