Samarbete med hemmen

I läroplanen står att förskolans arbete ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Vårt mål är att alla våra föräldrar ska känna att man har ett gott samarbete med förskolan och att barnet står i centrum. Vi vill att våra föräldrar ska uppleva att man får bra information om våra mål med verksamheten och vårt sätt att arbeta och att man har möjlighet till delaktighet i verksamheten.

Vi vill leva upp till att kunna byta några ord med varje förälder vid hämtning och lämning, för att berätta om dagens verksamhet eller något som berör själva barnet, men vi väntar oss av dig att du tar del av informationen som finns i förskolans hall och på vårt instagram, i förskolans hall, på vår hemsida: www.mollekullen.se

En gång om året erbjuder vi ett utvecklingssamtal där vi pratar om barnens trivsel, utveckling och lärande utifrån de förutsättningarna vi kan bidra med. Sen kopplar vi det till hur verksamheten och hemmet kan utmana och stimulera barnens utveckling och lärande.

Om föräldrarna önskar ytterligare samtal, självklart hittar vi tid till det.

Vi vill även uttrycka vårt önskemål om att ni föräldrar tänker på att se till att ditt/era barn alltid har extrakläder i lådan som finns på varje barns fack,  samt ytterkläder och skor efter väder, som finns på barnets plats i hallen, i rätta storlekar såklart. Det gäller även blöjor, napp, snuttefilt, gosedjur o.s.v. om ditt barn har behov av något av dessa.

Vi räknar med att man alltid stänger dörren, porten och grindarna, när man går igenom dessa på förskolans område och på det sättet hjälper oss att göra barnens förskolemiljö så säker som möjligt.