Nyheter

Föräldramöte den 7/10 2014

På Föräldrakooperativet Möllekullen går det, just nu, 27 barn i åldrarna 1 till 6.

Personalgruppen består av två förskollärare, två barnskötare, en elevassistent och resurs i gruppen, en kokerska och vikarier som kompletterar behovet av ytterligare en ordinarie personal tills vi har anställt en förskollärare.

I januari kommer vår grupp att öka med två barn och en del timmar i veckan.

Föräldrakooperativet Möllekullen har funnits sen 1992 men aldrig har vi haft så här många förskolebarn och så många bidragsgrundande timmar som vi har nu.

Den trenden att många barn går på förskolan och att tiden barnen tillbringar på förskolan, är så pass tydlig att man säger att barnens barndom pågår i förskolan.

Därför är det allt viktigare med kvalitet på förskolan och att barn får det stöd som de behöver för sin utveckling.

När man läser vår grovplanering ser man vad vi tänker göra, när och hur. I hallen kan man se bilder från verksamheten, på vår hemsida också och man kan få en uppfattning hur dagarna kan se ut. Men på föräldramöte har man möjlighet att höra detaljerat varför vi gör allt det vi gör och varför vi tänker som vi tänker.

När vi planerar vår verksamhet så tänker vi att den ska vara en kombination av omsorg, utveckling och lärande med leken som grund. Varje barn ska utvecklas i sin egen takt, följa sin egen lust att lära sig, och, med vår hjälp, erfara den tillfredställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och uppleva sig vara en tillgång. Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Lärandet ska ske genom lek och ligga på vetenskaplig grund.

Vi tänker även på att medmänsklighet, tolerans och demokratiska grunder ska lysa igenom våra tankar, ord och handlingar så att vi kan överföra det på barnen.

För att lägga grunden till en utveckling så att man ska kunna förstå och lära känna vår omvärld satsar vi på den senso-motoriska utvecklingen som ska främja samspelet mellan sinnesintryck och rörelse och som har en avgörande betydelse i vår utveckling. Med en fungerande sensomotorisk integration förses hjärnan med meningsfull och handlingsrelaterad information som är en förutsättning för vår utveckling och som möjliggör all typ av inlärning.

Vi försöker skapa möjligheter och förutsättningar till utveckling i språk och kommunikation, matte och naturvetenskap och teknik. Vi uppmuntrar och öppnar möjligheter till att barnen ska samverka med varandra, kunna formulera sina tankar, ställa frågor, argumentera, upptäcka det skriftliga språket, lösa problem med andra, föra dialog, utbyta idéer, använda sig av olika material, testa sina idéer, skapa.

Allt det gör vi i våra valda aktiviteter, samt i den fria leken, med miljön som är varierande och stimulerande och sist, men inte minst, tack vare våra engagerade pedagoger och övrig personal som verkligen känner varje barn och medvetet stimulerar och utmanar till att varje barn ska utvecklas så långt som möjligt, utifrån egna förutsättningar och förmågor.

För att utvecklas så långt som möjligt behövs det, ibland, riktad insats. Jag nämner det för att det är intressant att veta att om förskolechefen har beslutat att ett barn behöver stöd för att utvecklas vidare, kan förskolan sätta in hjälpen, utan föräldrarnas samtycke (men man strävar ju såklart till ett positivt samarbete mellan hemmet och förskolan), med barnets bästa i första plan.

Mer detaljerad inblick i vad vår förskola erbjuder kan ni få genom att följa länkarna eller klicka er igenom vår hemsida, de stora rubrikerna eller de nya posterna. Där hittar ni allt från våra policy till sånger som vi sjunger med barnen.
Presentation
Grovplanering

096

You may also like

Nyheter

Årsmöte

Föräldrakooperativet Möllekullen bjuder alla sina medlemmar till Årsmöte som kommer att äga rum ...
Nyheter

Förskollärare sökes

Föräldrakooperativet Möllekullen i Vittskövle söker en FÖRSKOLLÄRARE på heltid fr.o.m. mitten av april ...

More in Nyheter

Comments are closed.