Vår köksvikarie

Ibland får Mjela rasten rycka in.