Midsommarfest 2013

Ännu en termin har kommit till sitt slut. Ännu en grupp barn som vi har sett växa upp lämnar vi över till skolans värld.

Tack föra att ni tog del av vår midsommarfest och förhöjde barnens upplevelse av den.

Glad sommar!